„Poznajemy teatr”
Teatr Lalki i Aktora w Łomży

• Spotkanie z twórcami spektakli, przybliżenie ich pracy
• Oglądanie sceny od strony kulis
• Dzieci dowiedzą się jak powstaje przedstawienie
• Poznanie różnych rodzajów lalek od pacynek do marionetek i kukiełek
• Oglądanie pracowni plastycznej, dekoracji i rekwizytów

Cel:
• Podniesienie poziomu wiedzy i kultury odbioru spektaklu oraz rozwój wrażliwości estetycznej
• Pobudzanie wyobraźni i rozbudzanie potrzeby obcowanie ze sztuką