Rozkład dnia

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 2 W ŁOMŻY

6.30-7.30

 • dzieci schodzą się, witają ze sobą,
 • organizują sobie zabawy: rysują, budują z klocków, grają w różne gry,
 • bawią się zabawkami, śpiewają, oglądają książki,

7.30-8.30

 • rozmawiają z nauczycielkami na interesujące je tematy,
 • dzieci wspólnie z nauczycielką przygotowują materiały do zajęć,
 • wykonują prace porządkowe w kącikach zainteresowań

8.30-9.00 ŚNIADANIE

 • przygotowują się do śniadania: korzystają z toalety, myją ręce,
 • jedzą śniadanie,
 • myją zęby i ręce,

9.00-9.45

 • przedszkolaki uczestniczą w pierwszych zajęciach edukacyjnych, w których występuje (wg planu nauczycielki) aktywność językowa i literacka, przyrodnicza i ekologiczna, społeczna i techniczna, emocjonalna i zdrowotna, patriotyczna oraz matematyczna,
 • nauczycielki organizują zabawy ruchowe

9.45–10.15 II ŚNIADANIE

 • dzieci korzystają z toalety, myją ręce przed drugim śniadaniem,
 • drugie śniadanie (np. owoce, kisiel, budyń, ciasteczka, koktajl mleczny),
 • przygotowują materiały do zajęć

10.15-10.45

 • rozpoczynają się drugie zajęcia dydaktyczne, w których występuje aktywność artystyczna (plastyczna, grafomotoryczna, muzyczna) lub ruchowa (gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia fizyczne),

10.45–11.30

 • nauczycielki organizują dzieciom spacery do parku i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

11.30-12.15 OBIAD

 • dzieci przygotowują się do obiadu, korzystają z toalety, myją ręce,
 • przedszkolaki jedzą obiad,
 • myją zęby, ręce, przygotowują się do poobiedniego odpoczynku

12.15-13.30

 • zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia relaksacyjne, wyciszające – słuchają bajek i opowiadań, łagodnej muzyki,
 • młodsze dzieci leżakują w grupach młodszych,

13.30-14.00

 • organizowane są zabawy i zajęcia dodatkowe
 • dzieci utrwalają poznane wiersze i piosenki,
 • poszerzają wiadomości zdobyte na wcześniejszych zajęciach,
 • nauczycielki czytają przedszkolakom książeczki,
 • dzieci uczestniczą w zajęciach kompensacyjnych i stymulujących prawidłowy rozwój dziecka
 • indywidualnych i zespołowych,

14.00-14.30 PODWIECZOREK

 • dzieci przygotowują się do podwieczorku, korzystają z toalety, myją ręce,
 • jedzą lekki podwieczorek (np. kanapki, owoce, ciasto własnego wypieku),

14.30-15.00

 • nauczycielki organizują zajęcia wyrównawcze
 • indywidualne i zespołowe dla dzieci wykazujących opóźnienia w rozumieniu realizowanych tematów,
 • pracują z dziećmi uzdolnionymi,
 • utrwalają z nauczycielką zdobyte wiadomości,

15.00-16.00

 • organizują sobie zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne i tematyczne,
 • swobodnie bawią się w sali, jest to czas na zajęcia indywidualne w kącikach zainteresowań według własnych pomysłów dzieci,

16.00-17.00

 • robią w sali porządki po całodziennym pobycie,
 • przedszkolaki czekają na rodziców, żegnają się z nauczycielką i dziećmi,
 • rozchodzą się do domu.