DZIECKO ZDOLNE

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

 
Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą ogromny potencjał, bagaż możliwości i zdolności.

Zdolności są to różnice indywidualne, sprawiające, że przy danym zasobie wiedzy, praktyki i takich samych warunkach zewnętrznych oraz równej motywacji, jedni ludzie sprawniej niż inni wykonują dane czynności, w tym także szybciej uczą się nowych rzeczy.

Zdolności człowieka możemy podzielić na trzy rodzaje:

 • zdolności kierunkowe to te, które wiążą się z określoną sferą aktywności: zdolności plastyczne, muzyczne, taneczne.
 • zdolności ogólne to te, które pozwalają uczyć się w zakresie wiedzy teoretycznej. Dzieci o takich zdolnościach wykazują lepsza pamięć, dużo wcześniej niż rówieśnicy chodzą, mówią, czytają a także posiadają umiejętność posługiwania się wcześniej opanowanym materiałem.
 • zdolności twórcze przejawiają się w umiejętności tworzenia rzeczy nowych.

Już w wieku przedszkolnym możemy zaobserwować wyraźne sygnały świadczące o ponadprzeciętnych możliwościach niektórych dzieci.

Jak rozpoznać zdolne dziecko ?

Oto charakterystyczne cechy szczególnie uzdolnionych dzieci:

 • Jest bystrym obserwatorem.
 • Wykonuje zadania umysłowe z przyjemnością.
 • Uczy się szybko i dobrze.
 • Używa poprawnie wielu słów.
 • Zadaje bardzo dużo pytań.
 • Ma oryginalne pomysły.
 • Skupia swoją uwagę na tym, co mu się pokazuje nowego.
 • Ma dobra pamięć.
 • Lubi czytać.
 • Przewodzi w grach z innymi dziećmi (rówieśnikami).
 • Ma pomysły na zabawę, gdy bawi się z innymi.
 • Spędza dużo czasu na malowaniu itp.
 • Ma dobre wyczucie perspektywy i szczegółu, gdy rysuje.
 • Rysuje oryginalne rysunki, które nie przypominają prób innych dzieci.
 • Lubi oglądać obrazy i komentować je.
 • Ma dobre poczucie rytmu i lubi poruszać się w takt melodii.
 • Posługuje się ekspresywnymi ruchami ciała dla okazania nastroju, emocji.
 • Ma dobrą koordynacje ruchów.
 • Nie zraża się łatwo, gdy coś jest nie po jego myśli.
 • Wcześnie zaczyna czytać.
 • Lubi rozwiązywać zadania liczbowe.
 • Pragnie poznać przyczynę zjawisk.
 • Jest manualnie zręczne i potrafi manipulować niewielkimi przedmiotami.
 • Bardzo pochłaniają je rzeczy, wobec których wykazuje zainteresowanie.
 • Bez przerwy eksperymentuje z nowymi rzeczami.
 • Woli samodzielnie rozwiązywać problemy.
 • Jest bardzo pomysłowe w znajdywaniu odpowiedzi i nowych sposobów robienia czegoś.
 • Ma bujną, bogatą wyobraźnię, tworzy świat fantazji.
 • Jest ożywione, gdy rozwiązuje problem bądź dokonuje jakiegoś odkrycia.
 • Przejawia radość życia.
 • Jest pewne siebie, jeśli chodzi o jego umiejętności rozwiązywania nowego problemu.
 • Ma bardzo wielu przyjaciół i kolegów.
 • Jest zawsze skore do odkrywania nowego otoczenia.
 • Inni traktują je jako przywódcę.
 • Wymyśla pomysłowe opowiadania i lubi je opowiadać.
 • Przejawia bardzo niezależną postawę wobec życia.
 • Przejawia zamiłowanie do zabaw językowych, gier słownych.
 • Niegrzecznie zachowuje się zwłaszcza w chwilach znudzenia.
 • Brak cierpliwości wobec rówieśników wolniej kojarzących fakty.

 

Świat potrzebuje ludzi inteligentnych, dlatego odpowiedzialność wychowania zdolnych dzieci, czy nawet genialnych zależy w dużej mierze od dorosłych, a przede wszystkim od rodziców. Każde dziecko rodzi się by być geniuszem. To, czy jego wrodzony potencjał zostanie urzeczywistniony, będzie znaczącym krokiem w kierunku jego rozwoju zdolności. Dostarczenie dziecku środowiska, które umożliwi rozwój jego wybitnej inteligencji, zdolności twórczych i społecznych jest wyzwaniem i nagrodą na bycie rodzicami dzieci zdolnych.

LITERATURA:

 1. Lewis Dawid, „Jak wychować zdolne dziecko”, PZWL, Warszawa 1988.
 2. Limont Wiesława, „Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym”, Wychowanie w Przedszkolu 8/2002.

 

Opracowała Maria Mikołajewska