Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Stowarzyszenie „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci
Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń (…) pod numerem

KRS: 0000499718

nazwa: Stowarzyszenie „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci Przedszkola Publicznego nr 2  w Łomży  z siedzibą: Łomża 18-400,  ul. Polowa 57B

……………………………………………………………………………………

Urząd Skarbowy w Łomży potwierdził nadanie Stowarzyszeniu „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży  Numeru  Identyfikacji  Podatkowej:

718 213 96 11

……………………………………………………………………………………

 

Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku wydał zaświadczenie Stowarzyszeniu „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON:

200 838 139
PKD – 9499Z