Dzieci z grupy II i IV wzięły udział w konkursie recytatorskim pt. „Polska moja Ojczyzna – wolna i niepodległa” , który odbył się w przedszkolu „Mały Artysta”. Dominika z grupy IV recytowała wiersz pt. „ Co to jest Polska?”. Natomiast Natalia z grupy II za wykonanie wiersza pt. „Mój dom” otrzymała II miejsce.