Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

Metody pracy

1. Metoda E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
2. Metoda R. Labana
3. Metoda C. Orrfa
4. Metoda I. Majchrzak
5. Pedagogika zabawy według”Klanzy”,
6. Metoda W. Sherborne
7. Metoda aktywnego słuchania muzyki, zwłaszcza klasycznej według B. Strauss
8. Metoda Dobrego Startu
9. Metoda Dobrego Startu wg Bogdanowicz,
10. Kinezjologia edukacyjna wg Dennisona,
11. Drama i pantomima,
12. Metoda twórczego myślenia „burza mózgów”,
13. Gry planszowe, memory,
14. Ćwiczenia z kodowaniem,
15. Bajkoterapia
16. Drama,