Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Prawa dziecka

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo wybrać, w co się bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego zawsze na ratunek mogę wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabraniać spotykać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych to już moja sprawa.

Dziecko ma prawo do

 • Życia i rozwoju
 • Swobody myśli, sumienia i wyznania
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Wspólnoty i solidarności w grupie
 • Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • Nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • Doświadczania konsekwencji swojego zachowania