Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

Programy

1. „ Drużyna Marzeń”. Program wychowania przedszkolnego – Jolanta Wasilewska Wydawnictwo WSiP
2. Program zajęć z języka angielskiego – New Sparks – starter. K.Harper,M. Szpotowicz. Oxford
3. Program Profilaktyczno – Wychowawczy Przedszkola – Rada Pedagogiczna.
4. „Dziecięca matematyka” – program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
5. „Będę przedszkolakiem” – autorski program adaptacyjny.
6. „Ruch to zdrowie” – autorski program profilaktyki zdrowotnej.
7. „ Chcemy być sprawni”. Autorski program wspierania harmonijnego rozwoju dziecka 3-letniego.
Autorki A. Hołubowicz, H. Czajka.
8. „Uczymy czytać” program dotyczący elementarnej nauki czytania.
9. „Uczymy się ładnie mówić”- program z zakresu rozwijania mowy i myślenia.
10. Program „ Mamo, tato wolę wodę”.
11. Program „ Czyste powietrze wokół nas”- program edukacji antynikotynowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
12. Program gimnastyki korekcyjnej.
13. Program zajęć tanecznych.
14. Program z rytmiki – „33 spotkania ze sztuką”.