Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.30
– schodzenie się dzieci , powitanie
– zabawy swobodne: rysowanie, budowanie z klocków, zabawy w kącikach zainteresowań, śpiewanie piosenek , oglądanie książek
7.30 – 8.30
– rozmowy z nauczycielkami na interesujące je tematy
– wspólne przygotowywanie materiałów do zajęć
8.30 – 9.00 – śniadanie
– przygotowania do śniadania,
– czynności higieniczne
9.00 – 9.45
– pierwsze kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą – aktywność językowa i literacka, przyrodnicza i ekologiczna, społeczna i techniczna, emocjonalna i zdrowotna, patriotyczna oraz matematyczna
-organizowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.
9.45 – 10.15 – drugie śniadanie
– czynności higieniczne
-drugie śniadanie (owoce, warzywa)
10.15 – 10.45
– w grupach młodszych (3 i 4 latków) – zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci
– w grupach starszych (5 i 6 latków) – drugie zajęcia dydaktyczne – aktywność artystyczna (plastyczna, grafomotoryczna, muzyczna) lub ruchowa (ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe)
10.45 – 11.30
– pobyt na świeżym powietrzu ( spacery , zabawy w ogrodzie przedszkolnym)
11.30 – 12.15 – obiad
-czynności higieniczne
-spożywanie posiłku ( zupa i drugie danie)
12.15-13.30
– w grupie 3-latkow – leżakowanie
– w pozostałych grupach odpoczynek, zajęcia relaksacyjne i wyciszające
-zabawy i zajęcia dodatkowe
– poszerzanie wiadomości zdobytych na wcześniejszych zajęciach
– utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
13.30 – 14.00 – podwieczorek
– czynności higieniczne
– spożywanie posiłku ( np. kisiel, budyń, ciasteczka, jogurt, ciasto)
14.00 – 15.00
– zajęcia wyrównawcze – indywidualne i zespołowe
-praca z dzieckiem zdolnym
– rozwijanie zainteresowań dzieci
15.16.30
– zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
– organizowanie zabaw konstrukcyjnych i tematycznych
-rozchodzenie się dzieci