23 kwietnia 2018r. w naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły
w obchodach „DNIA ZIEMI”, podczas zorganizowanej ekologicznej uroczystości.
Dzień Ziemi” to w naszym przedszkolu coroczna akcja , której celem jest :
– promocja ekologii wśród dzieci i dorosłych,
– uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających Ziemi ze strony człowieka,
– wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska,
– kształtowanie postaw proekologicznych
Dzieci, już na początku dnia otrzymały zielone znaczki na znak przyjaźni z Przyrodą. Po odczytaniu listu od Przyrody rozwiązywały zagadki o tematyce ekologicznej, były quizy, gry planszowe utrwalające ekologiczne nawyki, konkurencje sportowo – sprawnościowe. W zabawach, konkursach wykorzystane były surowce wtórne takie jak: plastikowe butelki, gazety. Nie zabrakło wesołych zabaw muzyczno – ruchowych. Dzieci wykonały prace plastyczne związane z Dniem Ziemi, pod kierunkiem swoich nauczycielek. Każda grupa brała udział w ciekawych zadaniach ekologicznych.
Podczas zabaw dzieci dowiedziały się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Na zakończenie przedszkolaki złożyły przyrzeczenie, z będą szanowały przyrodę, i każde z nich otrzymało pamiątkowy medal ,,Przyjaciela Przyrody”.