Informacja

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

Dyrektor przedszkola informuje, że dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola Rodzic lub upoważniona pisemnie osoba zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

Dziecko może być odebrane przez rodzeństwo powyżej 12 roku życia, upoważnione na piśmie przez Rodziców.

Nauczycielka odmówi oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

Odpowiedni druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osobę wskazaną przez Rodziców można otrzymać u nauczycielki w grupie lub na stronie internetowej przedszkola.